Vastaava työnjohtaja: Rakennusluvan alainen rakennushanke edellyttää aina vastaavan mestarin eli vastaavan työnjohtajan nimeämistä. Vastaavana työnjohtajana toimiminen edellyttää rakennusalan koulutusta ja riittävää aiempaa kokemusta vastaavan työnjohtajan tehtävästä.

Vastaavan työnjohtajan tehtävästä laadimme aina kirjallisen sopimuksen, tyypillisesti sopimus kattaa seuraavat tehtävät rakennushankkeen aikana:

 • Vastaavan työnjohtajan hakemuksen tai ilmoituksen
  jättäminen rakennusvalvontaviranomaiselle
 • Rakennustyön aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle
 • Yhteistyö pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden ja
  osapuolten kanssa
 • Aloituskokoukseen osallistuminen
 • Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan varmistaminen
 • Työmaalla tarvittavista asiakirjoista huolehtiminen
  – hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset
  – ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja
  – mahdolliset testitulokset ja muut tarvittavat asiakirjat
  – suunnitelma-asiakirjojen jakelusta sopiminen
 • Rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta huolehtiminen
 • Rakentamisesta tiedottaminen tontilla
 • Tulityölupamenettelystä huolehtiminen
 • Työturvallisuudesta huolehtiminen
 • Laadunvarmistuksen toimenpiteet
  – rakennustarvikkeiden kelpoisuusvaatimusten
  todentaminen (esim. CE- merkinnät, tuoteselosteet,
  tyyppihyväksynnät)
  – rakennustyön laadun valvonta
 • Työmaakokouksiin osallistuminen
 • Muutosten merkitseminen tarkepiirustuksiin
 • Poikkeamiset suunnitelmista
  – rakennusluvasta tai aloituskokouksessa sovituista
  menettelyistä poikkeamisesta ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaisille
 • Havaittujen puutteiden ja virheiden
  korjausmenettelystä huolehtiminen
 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman
  merkitsemisen tilaaminen
 • Pohjakatselmukseen osallistuminen
 • Sijaintikatselmuksen järjestäminen
 • Perustusten rakennekatselmukseen osallistuminen
 • Alapohjarakenteiden rakennekatsemukseen osallistuminen
 • Yläpohja- ja vesikattorakenteiden
  rakennekatselmukseen osallistuminen
 • Runkorakenteiden rakennekatselmukseen
  osallistuminen
 • Aloituskokouksessa muut vastaavalle työnjohtajalle
  määrätyt tehtävät
 • Rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvedon
  laatiminen
 • Käyttö- ja huolto-ohjeen tietojen kokoaminen
 • Osittaiseen loppukatselmukseen osallistuminen
 • Loppukatselmukseen osallistuminen

Osoite

Mäkirinteentie 17
36220 Kangasala

Sähköposti

antti.riikonen@arcm.ficaptcha
(Kirjoita viereiset kirjaimet)