Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä hankkeelle pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu “asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä” sekä lisäksi “hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta”.

Teemme aina kirjallisen sopimuksen pääsuunnittelijan tehtävistä. Pääsuunnittelijan tehtäviä rakennushankkeessa tyypillisesti ovat:

 

 • Lähtötietojen varmistaminen
 • Riittävän asiantuntemuksen mukaan ottamisen
  varmistaminen
 • Muille suunnittelijoille varatun suunnitteluajan ja
  resurssien riittävyyden varmistaminen
 • Lähtötietojen ja suunnitelmien tietoon saattaminen
  muille suunnittelijoille ja yhteistyön järjestäminen
  suunnitteluvaiheen ajan
 • Rakennus- ja erityissuunnitelmien laajuudesta, riittävyydestä ja ristiriidattomuudesta huolehtiminen
 • Rakennuslupa-asiakirjojen laadinnasta ja
  rakennusvalvontaan toimittamisesta huolehtiminen
 • Raportointi rakennushankkeeseen ryhtyvälle
 • Aloituskokoukseen osallistuminen
 • Muutossuunnittelun yhteensovittamisesta
  huolehtiminen ja suunnitelmiin viemisen
  varmistaminen
 • Aloituskokouksessa pääsuunnittelijalle määrätyt
  työmaavalvontatehtävät
 • Rakennusaikaiset muutokset -asiakirjojen
  ajantasalla pitämisen varmistaminen
 • Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta huolehtiminen
  yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa.
 • Lopullisten suunnitelmien laatimisesta ja
  rakennusvalvontaan toimittamisesta huolehtiminen

Osoite

Mäkirinteentie 17
36220 Kangasala

Sähköposti

antti.riikonen@arcm.ficaptcha
(Kirjoita viereiset kirjaimet)